อัตราค่าบริการพื้นฐาน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-และค่าบริการพื้นฐาน


ตรวจสอบราคาและชมห้องพักต่างๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลาย
เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก
(เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

อัตราค่าห้อง ค่าบริการพื้นฐาน ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ห้องพักฟื้นผู้ป่วย, ค่าห้องพักผู้ป่วย, ห้องพิเศษ, โรงพยาบาลหัวเฉียว

หมายเหตุ :

  1. ลำดับที่ 1-4 รายการค่าห้องรวมค่าอาหารแล้ว
  2. ลำดับที่ 5–7 รายการค่าห้องไม่รวมค่าอาหาร (คิดค่าอาหารตามแพทย์สั่ง)
  3. ค่าบริการที่แสดงดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวิชาชีพแพทย์ ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  4. กรณีที่ผู้ป่วยพักอยู่ห้องปรับอากาศ รวม 4 หรือห้องพิเศษเดี่ยว มีความต้องการเตียงนอนญาติเพิ่ม ทางโรงพยาบาลจะคิดอัตราค่าบริการ เตียงนอนญาติเพิ่มในอัตรา 100 และ 200 บาท/ เตียง/ วัน ตามลำดับ
  5. กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวไม่เกิน 6 ชั่วโมง แล้วแจ้งความประสงค์ขอกลับบ้าน ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการพื้นฐานในอัตรา 30% ของอัตราค่าบริการ หากเข้าพักรักษาตัวเกิน 6 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 วัน
  6. กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักในห้องรอคลอดไม่เกิน 6 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการพื้นฐาน ในอัตรา 30% ของอัตราค่าบริการ หากเข้าพักรักษาตัวเกิน 6 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 วัน
  7. * หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่าอาหาร เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อาหารเฉพาะโรคตามแพทย์สั่ง โรงพยาบาลคิดค่าอาหารเริ่มต้นที่ 300 บาท/วัน (ปริมาณตามแพทย์สั่ง)
  8. ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่านมและค่าอาหาร
เริ่มวันที่ 26 มิถุนายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หน่วยรับผู้ป่วยใน ชั้น 1 โทร.0-2223-1351 ต่อ 3122, 3123

(โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


  อัตราค่าบริการพื้นฐาน   ห้องพิเศษ VVIP ชั้น 21   ห้องพิเศษ VIP ชั้น 20, 21   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 20, 21   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 19   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 18   ห้องพิเศษคู่ ชั้น 18 : สูติ-นรีเวช | เด็ก   ห้องรวม 4 ปรับอากาศ ชั้น 14, 15

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด