โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายงาน..

ขอต้อนรับท่านสู่...โรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจิตใจที่ต้องการทำงานเพื่อสังคม โดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม..

ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่านที่ไม่มีอาการเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ลดค่าบริการจัดส่งยาถึงบ้านผ่านทางไปรษณีย์

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ปรับลดค่าจัดส่งยาถึงบ้านผ่านทางไปรษณีย์ ในอัตราค่าบริการ 50 บาท ต่อกล่อง..

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด