ประกันสังคม รพ.หัวเฉียว

โครงการประกันสังคม 2565 โรงพยาบาลหัวเฉียว

คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลหัวเฉียว ยินดีต้อนรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม..

สิทธิประกันสังคมปี 2565 สำหรับผู้ประกันตน รพ.หัวเฉียว

ขอเชิญผู้ประกันตนทุกท่านใช้สิทธิประกันสังคม ปี 2565..

ผู้ประกันตนทุกรพ. ทำฟัน 900/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ยินดีต้อนรับ สิทธิประกันสังคมทุกรพ. ทำฟัน 900/ปีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย..

เสียงตอบรับจากผู้ประกันตน

ความประทับใจในบริการของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของ รพ.หัวเฉียว..

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย

ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด