โครงการ"อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี"

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี...

เนื้อหาที่จัดอบรม
 1. ความรู้ทั่วไป
 2. ภาวะแทรกซ้อน
 3. ยา
 4. อาหาร
 5. การออกกำลังกายและการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวาน ควรได้รับการตรวจอะไรบ้างในรอบ 1 ปี ?

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้น เมื่อมาพบแพทย์นอกจาก จะได้รับการ ตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือด ยังสมควรได้รับการตรวจสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการค้นหาโรคร่วม (เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน) และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด โรคแทรกซ้อนต่างๆ ให้ครอบคลุมก่อนที่จะมีอาการออกมาให้เห็น สามารถ ให้การรักษาได้ทันเวลา

ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับอีก 3 สถาบันที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับโรคเบาหวานโดยกำหนดให้มีการตรวจสิ่งต่างๆในรอบ 1 ปี ดังนี้
 1. ชั่งน้ำหนักตัว วัดความดันโลหิต และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกครั้งที่พบแพทย์ (ระดับน้ำตาลขณะอดอาหารและ / หรือหลังอาหาร)
 2. ประเมินและทบทวนการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยา (ถ้ามี)
 3. ตรวจค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) อย่างน้อยปีละครั้ง
 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipids profile) ถ้าครั้งแรกปกติ ควรตรวจซ้ำปีละครั้ง
 5. ตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อยปีละครั้ง
 6. ตรวจตาปีละครั้ง
 7. ตรวจปัสสาวะ และไข่ขาวในปัสสาวะ ปีละ 1 ครั้ง
นอกจากการตรวจตามาตรฐานดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีข้อบ่งชี้ในการตรวจสิ่งอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น
 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 2. การเอ็กซเรย์ปอด
 3. การทำงานของตับ
 4. การทำงานของไต
 5. การตรวจความสมบูรณ์ของหลอดเลือด (CAVI)

ตารางจัดอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2563

ตารางจัดอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2560 โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด