ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 หลังฉีดวัคซีน


เพิ่มความมั่นใจหลังฉีดวัคซีน COVID-19
แพ็กเกจตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 หลังฉีดวัคซีน ตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วยวิธี ECLIA -- ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ 1,000 บาท
(รวมค่าบริการ แต่ไม่พบแพทย์)
สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.0-2223-1351 ต่อ 3473, 3474
เวลาเปิดให้บริการ 08.00 – 15.00 น.

การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19

หมายเหตุ :

  • อัตราค่าบริการนี้รวมค่าบริการต่างๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ สำหรับการบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  • หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์จะมีค่าบริการเพิ่ม 300 - 500 บาท
  • ค่าบริการนี้ สำหรับผู้ป่วยสิทธิชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคม หรือ สิทธิประกันชีวิต (ยกเว้นกรณีที่บริษัทประกันชีวิตยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
  • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม
  • อัตราค่าบริการนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด