คลินิกเด็ก

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้บริการรักษาโรคสำหรับเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ ได้แก่

 • กุมารเฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารเฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารเฉพาะทางโรคหัวใจ
 • กุมารเฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริซึม
 • กุมารเฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 • กุมารเฉพาะทางโรคระบบประสาท
 • กุมารเฉพาะทางโรคผิวหนัง
 • กุมารเฉพาะทางเวชศาสตร์วิกฤต
นอกจากนั้นยังมีบริการต่างๆ ได้แก่
 • บริการตรวจพัฒนาการเด็ก
 • บริการจัดโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค
 • บริการห้องสำหรับให้นมทารก
นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค มีศูนย์พัฒนาการเด็กเพื่อเฝ้าระวังหรือคัดกรองเด็กพิเศษ ที่มีปัญหาทางร่างกายและสติปัญญา เช่น เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ


มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบาย จัดพื้นที่แยกโซนเด็กป่วยและโซนเด็กสุขภาพดี ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจัดให้มีโปรแกรมป้องกันโรค แก่ลูกน้อยด้วยแพ็คเกจวัคซีนตามช่วงวัย และวัคซีนเสริม เช่น โรคไอพีดี ไวรัสโรต้า เป็นต้น

ปรับปรุงสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบาย

จัดพื้นที่แยกโซนเด็กป่วยและโซนเด็กสุขภาพดี  สาระสุขภาพ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอายุครรภ์ 24 สัปดาห์   สาระสุขภาพ : ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย   แพ็คเกจวัคซีนปกป้องลูกน้อย   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์   วัคซีนป้องกันโรค IPD สำหรับเด็ก   แพ็คเกจทดสอบโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกเด็ก
Children Clinic

ชั้น 2 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3208, 3270


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด