ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-
ป่อเต็กตึ๊ง

"เป้าหมายหลักของศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง คือ งานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานที่มีทั้งการกู้ภัยและกู้ชีพพร้อมๆ กัน ทำให้เห็นถึงศักยภาพในการช่วยเหลือสังคมได้ชัดเจน"

แนวปฏิบัติที่ถือเป็นหลักสากล 5 ประการ คือ

1. การช่วยชีวิต (RESUSCITATION) ต้องกระทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้การแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. ดูสภาวะทั่วไปของผู้บาดเจ็บ
  2. ดูปัญหาที่สำคัญๆ ให้ครบถ้วน
  3. ใช้แผนวิธีปฏิบัติการรักษาที่ถูกต้อง ตาม PROTOCOL (แนวปฏิบัติสากลเป็นที่ยอมรับแล้ว)
  4. เฝ้าดูอาการตอบสนองต่อการรักษา อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับสามารถคาดการณ์ถึงอาการ และแก้ปัญหาใหม่ที่จะตามมา

2. การเคลื่อนย้าย (TRANSPORTATION) ต้องคำนึงถึง

  1. ต้องใช้เวลาสั้นที่สุดให้ย้ายถึงโรงพยา บาลให้เร็วที่สุดกรณีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บหนัก
  2. การรักษาขณะเคลื่อนย้าย ต้องไม่ทำ ให้สูญเสียเวลาควรให้การรักษาตามหลักแนว ปฏิบัติ PROTOCOL ไปพร้อมๆ กับการนำส่งโรงพยาบาล
  3. ในกรณีด่วนมากๆ ผู้ป่วยวิกฤตต้อง ใช้เวลาเคลื่อนย้ายนาน ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่จะนำส่งเตรียม พร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

3. การสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจ (REASSURANCE) ถือเป็นส่วนสำคัญก่อนไปถึงโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รู้สึกตัว วิธีที่ดีที่สุดคือ การช่วยชีวิตอย่างสงบไม่เอะอะโวยวาย หรือแสดงกิริยาเกินเหตุ จะได้ไม่สร้างความกังวลใจแก่ญาติและผู้บาดเจ็บ

4. ทีมงาน (TEAMWORK) มีความสำคัญมาก เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องทำงานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายอย่างกลมกลืนตลอดเวลา เพราะในการร่วมกู้ชีพเมื่อมีเหตุใหญ่ก็ต้องมีทั้ง ตำรวจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือผู้มามุงดู ซึ่งการช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความ รวดเร็ว คล่องตัว ถูกหลักวิชาการก่อนนำส่งโรงพยาบาล ต่างก็ต้องการการประสานงานอย่างดียิ่ง

5. กฏข้อที่สำคัญที่สุด คือ อย่าทำอันตรายเพิ่มแก่ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ต้องรู้ขอบเขตความสามารถของตนเอง ถ้าสงสัยการวินิจฉัยหรือการรักษาที่ชัดเจนก็ให้การรักษาพื้นฐานไปก่อนตามหลัก A B C O2 หมายถึง การหายใจ การห้ามเลือด การประเมินระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย และการให้ออกซิเจน แล้วนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเมื่อท่านพบอุบัติเหตุฉุกเฉิน โปรดนึกถึงเรา ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง โทร. 0-2223-1351-70 ต่อ 3100 เราพร้อมเสมอ.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง
Emergency Medical Service

ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3111,
โทรศัพท์. 0-2223-1774


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด