รพ.หัวเฉียว..ต้นแบบเอสอี

โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเพื่อสังคม (Social Enterprise)

โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเพื่อสังคม (Social Enterprise)

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีนโยบายบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ และโปร่งใส

ในการดำเนินธุรกิจการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลหัวเฉียว นับได้ว่าเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) กล่าวคือ ดำเนินการด้านการรักษาพยาบาล โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้โรงพยาบาลหัวเฉียวสามารถให้บริการรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน


ทั้งนี้ด้วยการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลหัวเฉียวมีผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยนำผลกำไรไปดำเนินพัฒนาการบริการทางการแพทย์ ทั้งด้านเครื่องมือการแพทย์ การพัฒนาบุคคลด้านความรู้ ทักษะ พัฒนาด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รวมถึงการทำโครงการเพื่อสังคมมากมาย อาทิ

  1. โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ และช่วยเหลือค่าฟอกไต
  2. โครงการอบรมให้ความรู้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ
    • อบรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
    • อบรมอาสาสมัครกู้ภัย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ณ ที่เกิดเหตุ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  3. โครงการให้ทุนการศึกษาและมีงานทำ ในกลุ่มนักเรียนยากจน เช่น ทุนพยาบาล

จึงได้นำบทสัมภาษณ์ของ คุณสุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ในหนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ มาให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น กับบริบทความเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคม ที่สามารถพัฒนาศักยภาพการบริการและเป็นองค์กรที่มีการเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน
"โรงพยาบาลหัวเฉียว ชูต้นแบบเอสอี หนุนเศรษฐีไทยสานต่อแนวทางช่วยคนระดับกลาง-ล่าง ได้ใช้บริการการแพทย์ที่ดี"


นายสุธี เกตุศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดเผยว่า อยากให้กลุ่มเศรษฐีไทยซึ่งมี 1% ในประเทศแต่ครองรายได้ 75% ของประเทศ หันมาลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม (โซเชียลเอ็นเทอร์ไพรส์) เพื่อการสาธารณสุขหรือการศึกษาด้านสาธารณสุขมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อสังคมเองเหมือนโรงพยาบาลหัวเฉียว หรือสนับสนุนโรงพยาบาล หรือสถานศึกษาเฉพาะด้านนี้ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากจะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้การแพทย์ไทยพัฒนาขึ้นไปได้ เพื่อช่วยให้คนระดับกลาง-ล่างที่เงินรักษาจำกัดได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์ที่ดีมากขึ้น เพราะหากให้รอหวังพึ่งงบรัฐอย่างเดียวคงไม่พอ


ด้านภาพรวมโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคมที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งเปิดให้บริการมา 79 ปีแล้ว โดย 12 ปีที่ผ่านมาได้ปรับแนวทางการทำงานครั้งใหญ่ เพื่อให้โรงพยาบาลอยู่ได้ พร้อมกับการช่วยสังคมได้ และยังมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้ โดยยังรองรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้อยู่ แต่เน้นรองรับกลุ่มผู้มีกำลังซื้อระดับกลาง-ล่าง มากขึ้น พร้อมกับขยายฐานผู้ป่วยระดับบนด้วยเพื่อหารายได้เข้าโรงพยาบาลและทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาล ให้มีคุณภาพมากขึ้น


“หากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจะถูกกว่า 30-40% หากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนระดับ 5 ดาว ค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจะถูกกว่า 50% เนื่องจากวางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ที่รองรับผู้ป่วยระดับ กลาง-ล่าง ที่ไปจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนไม่ไหว” นายสุธี กล่าว


สำหรับโรงพยาบาลหัวเฉียว 12 ปีที่ผ่านมาใช้งบในการลงทุนพัฒนาโรงพยาบาลไป 1,500 ล้านบาท เพื่อยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รองรับการรักษาโรคซับซ้อนมากขึ้นได้ โดยที่ผ่านมาเปิดศูนย์โรคทางจอประสาทตา ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดไปแล้ว ส่วนปี 2561-2562 มีแผนเปิดศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ปี 2563-2564 มีแผนเปิดศูนย์โรคกระดูกสันหลัง


ขณะที่โครงการใหญ่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวมีเพื่อรองรับโครงสร้างการเป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการให้การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และค่าฟอกไตสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ที่คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งสนับสนุนงบปีละ 20 ล้านบาท โครงการช่วยเหลือค่าพยาบาลกรณีผู้ป่วยมีความ จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหัวเฉียวและมีฐานะปานกลาง โดยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งสนับสนุนงบปีละ 20 ล้านบาท โดยให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่พักในห้องรวม 6 ถึงห้องรวม 4 ปรับอากาศ ในอัตรา 10-20% หาก อายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มการช่วยเหลืออีก 5%


นอกจากนี้ยังมีโครงการธรรมรักษา รักษาใจยามเจ็บป่วย จากแนวคิดของนายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย และโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ ให้ทุนการศึกษาพยาบาลผ่านความร่วมมือของมูลนิธิป่อเต๊งตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว รวม 150 ทุน 60 ล้านบาท เริ่มปีการศึกษา 2556.

  • ที่มาจาก : หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด