ข่าวประชาสัมพันธ์

Hua Chiew Healthcare จุลสารเพื่อสุขภาพจาก โรงพยาบาลหัวเฉียว

ครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียวมุ่งสู่การเป็น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิและมาตรฐานระดับ Advance HA..  Download PDF..


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน เขียน หรือสื่อสารภาษาไทยได้ มีที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีสุขภาพแข็งแรง สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..

คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม"

พระครูพิพิธธรรมวาที (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน บรรยายธรรม เรื่อง "ฝุ่นละอองในใจ พิชิตได้ด้วยหลักธรรม" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ยืน : ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ยืน : ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว นำทีมคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล จัดพิธีรดน้ำขอพรและมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ


โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณร จากศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จำนวน 37 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นั่งแถวหน้า : ที่ 3 จากขวา ) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (นั่งแถวหน้า : กลาง) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร


ONCEs Thailand เยี่ยมชมรพ.

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ยืนแถวหน้า : ที่ 6 ที่ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ยืนแถวหน้า : ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยกายฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ โรงพยาบาล หัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจาก ONCEs Thailand ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการทำงาน ภายในโรงพยาบาล และเข้าใจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ ได้แก่ ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ฉุกเฉิน คลินิกเฉพาะทาง และหอพักผู้ป่วย


“The Best Service Quality” หน่วยงานบริการดีเด่นและแพทย์ในดวงใจ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด โครงการ “The Best Service Quality” เพื่อผลักดันให้หน่วยงาน มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานและการบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ยืน : กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล และ คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ยืน : ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นตัวแทน คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบรางวัลแก่หน่วยงานดีเด่นประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้แก่ ศูนย์ทันตกรรม และหน่วยบริการสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมอบรางวัลแก่แพทย์ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการมากที่สุด ประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้แก่ พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ์ กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ ศูนย์แม่และเด็ก


โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด