ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การดูแลผู้สูงอายุ" รุ่น 1 - 4 ประจำปี 2561

โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว..

โครงการ "อบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี.."

เบาหวานป้องกันได้...คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี โดยจัดทุกวันอังคารที่ 2 และ วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ

พระมหาสมพงษ์ รตนวํโส (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะพลิกชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดย นพ.เจตนา วัฒนาธิตฐาน พญ.สิริรัตน์ อปริมาณ สูติแพทย์ และพญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เปิดโอกาส และสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด ได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอดและได้ความรู้เพิ่มเติมในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย


ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น.. เตรียมความพร้อม

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2561 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงสวนมะลิ รวมทั้งได้มีการฝึกซ้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการสาธิตจำลองเหตุการณ์ดับเพลิงจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการดับเพลิง พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดโครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน นำทีมโดย นพ.กฤชวัชร ลาภเจริญวงศา (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โดยมีประชาชนสนใจรับบริการเป็นจำนวนมาก ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด