คำแนะนำสำหรับผู้นัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วของท่าน
  1. โปรดมาก่อนเวลานัดไม่เกิน 30 นาที : เพื่อลดความแออัดของสถานที่ โรงพยาบาลฯ ให้บริการฉีดวัคซีนตามรอบเวลานัดหมาย
  2. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนด้วยบัตรประชาชนตัวจริง
  3. หลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
  4. สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ขอความร่วมมือให้มีผู้ติดตามเพียง 1 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ :

  1. วัคซีนโควิดจะต้องรับห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เดือน
รับบริการได้ที่ ชั้น 4 อาคาร 2 (ตึกประกันสังคม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด