บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19


โรงพยาบาลหัวเฉียว บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

มั่นใจ คลายกังวล ปลอดภัย


อัตราค่าบริการ (รวมค่าบริการ แต่ไม่พบแพทย์)
การตรวจ COVID ด้วยวิธี RT-PCR
(สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและมีอาการ)
2,250 บาท รู้ผลภายใน 24 - 72 ชั่วโมง


การตรวจ COVID ด้วยวิธี RT-PCR
(สำหรับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงและไม่มีอาการ)
1,500 บาท รู้ผลภายใน 24 - 72 ชั่วโมง


การตรวจ COVID ด้วยวิธี
Antigen Test Kit (ATK)
300 บาท รู้ผลภายใน 1 - 2 ชั่วโมง


หมายเหตุ :

  1. อัตราค่าบริการนี้รวมค่าบริการต่างๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์
  2. หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์จะมีค่าบริการเพิ่ม 300 - 500 บาท (ยกเว้นการตรวจ ATK)
  3. ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  แพ็กเกจตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 หลังฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด