บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ฟรี!! 2,000 ท่าน


โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการตรวจหา
เชื้อโควิดด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
ฟรี!! 2,000 ท่าน

รับเฉพาะ Walk in วันละ 100 ท่านเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 2564
หากผลตรวจพบเชื้อโควิด โรงพยาบาลหัวเฉียว มีหอผู้ป่วยโควิด และ Hospitel รองรับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไข

 1. กำหนดเวลาแจกบัตรคิว : วันละ 2 รอบ รอบละ 50 ท่าน
  • รอบที่ 1 แจกบัตรคิวเวลา 08.00 น.
  เวลาตรวจ 09.00 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 แจกบัตรคิวเวลา 12.00 น.
  เวลาตรวจ 13.00 – 16.00 น.
 2. รับบัตรคิวได้ที่ อาคารจอดรถ ชั้น 2/1
 3. การแจ้งผลตรวจจะส่งทาง SMS ในวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  แพ็กเกจตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 หลังฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด