เป้าหมายหลักของ ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง คือ งานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกับโรงพยาบาลหัวเฉียว
ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ
ในการปฏิบัติงาน ที่มีทั้งการกู้ภัยและกู้ชีพพร้อมๆ กัน ทำให้เห็นถึงศักยภาพในการช่วยเหลือสังคมได้ชัดเจน
แนวปฏิบัติที่ถือเป็นหลักสากล 5 ประการ คือ

1. การช่วยชีวิต (RESUSCITATION) ต้องกระทำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยใช้การแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังนี้
- ดูสภาวะทั่วไปของผู้บาดเจ็บ
- ดูปัญหาที่สำคัญๆ ให้ครบถ้วน
- ใช้แผนวิธีปฏิบัติการรักษาที่ถูกต้อง ตาม PROTOCOL (แนวปฏิบัติสากลเป็นที่ยอมรับแล้ว)
- เฝ้าดูอาการตอบสนองต่อการรักษา อย่างสม่ำเสมอพร้อมกับสามารถคาดการณ์ถึงอาการและแก้ปัญหาใหม่
ที่จะตามมา

2. การเคลื่อนย้าย (TRANSPORTATION) ต้องคำนึงถึง
- ต้องใช้เวลาสั้นที่สุดให้ย้ายถึงโรงพยา บาลให้เร็วที่สุดกรณีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บหนัก
- การรักษาขณะเคลื่อนย้าย ต้องไม่ทำ ให้สูญเสียเวลาควรให้การรักษาตามหลักแนว ปฏิบัติ  PROTOCOL
ไปพร้อมๆ กับการนำส่งโรงพยาบาล
- ในกรณีด่วนมากๆ ผู้ป่วยวิกฤตต้อง ใช้เวลาเคลื่อนย้ายนาน ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ที่จะนำส่งเตรียม พร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

3. การสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจ (REASSURANCE) ถือเป็นส่วนสำคัญก่อน ไปถึงโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยี่ทรู้สึกตัว วิธีที่ดีที่สุด คือ การช่วยชีวิตอย่างสงบไม่เอะอะโวยวาย หรือแสดงกิริยาเกินเหตุ จะได้ไม่สร้าง
ความกังวลใจแก่ญาติและผู้บาดเจ็บ

4. ทีมงาน (TEAMWORK) มีความสำคัญ มาก เจ้าหน้าที่กู้ชีพ ต้องทำงานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายอย่างกลมกลืน
ตลอดเวลา เพราะในการร่วมกู้ชีพเมื่อมีเหตุใหญ่ก็ต้องมีทั้ง ตำรวจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือผู้มามุงดู
ซึ่งการช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความ รวดเร็ว คล่องตัว ถูกหลักวิชาการก่อนนำส่ง โรงพยาบาล ต่างก็ต้อง
การการประสานงานอย่างดียิ่ง

5. กฏข้อที่สำคัญที่สุด คือ อย่าทำอันตราย เพิ่มแก่ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ต้องรู้ขอบเขต ความสามารถ
ของตนเอง ถ้าสงสัยการวินิจฉัย หรือการรักษาที่ชัดเจน ก็ให้การรักษาพื้นฐาน ไปก่อน ตามหลัก A B C O2
หมายถึง การหายใจ  การห้ามเลือด  การประเมินระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย และการให้ออกซิเจน แล้วนำส่ง
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

เมื่อท่านพบอุบัติเหตุฉุกเฉิน โปรดนึกถึงเรา ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ-ป่อเต็กตึ๊ง
โทร. 0-2223-1351-70 ต่อ 3100  เราพร้อมเสมอ.

    

        ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549 Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์


 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

ขึ้นด้านบน