บทความเพื่อสุขภาพ


เท้า...อวัยวะสำคัญ แต่มักถูกละเลยในการดูแลรักษา ป้องกันเท้า ก่อนถูกตัด!!!

ผู้ที่เป็นเบาหวานมานาน เท้าอาจเริ่มมีอาการชาจากปลายเท้า และชามากขึ้นเรื่อยๆ  มีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วย
ปวดกระตุกตอนกลางคืนแต่กลางวันไม่ค่อยมีอาการ อาการเช่นนี้เข้าข่ายปลายประสาทอักเสบ เมื่อเป็นแล้วอาจลุกลาม
ทำให้เท้าไม่มีความรู้สึก เมื่อมีแผลเลือดออกก็จะไม่รู้ตัว ไม่รู้สึกปวดแต่จะรุนแรงจนกลายเป็นอาการบวมแดง
เพราะติดเชื้อรุนแรงและอาจใช้ขาไม่ได้อีกต่อไป

พญ.รมณัฏฐ์   โรจนสุทธิ์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลหัวเฉียวแนะนำว่าการดูแลสุขภาพเท้าด้วยตนเอง
เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้ามากกว่าผู้อื่นผู้ป่วยเบาหวานที่มีความผิด
ปกติของระบบประสาท และโรคแทรกซ้อนของหลอดเลือดส่วนปลายจะทำให้เกิดแผลแล้วหายยาก โดยถ้ายิ่งควบคุม
ระดับน้ำตาลได้ไม่ดีก็จะทำให้การติดเชื้อรุนแรงลุกลาม จนในที่สุดอาจจะต้องสูญเสียเท้าหรือขาก็เป็นได้ และมีข้อพึง
ระลึก 2 ข้อคือ  ต้องตรวจดูเท้าตนเองทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดแผล และ  ต้องพยายามไม่ให้เท้า
ได้รับอันตราย

ปัญหาเท้าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะแต่ในผู้ป่วยเบาหวาน และเมื่อเป็นแล้วทำให้รบกวนชีวิต
ประจำวันมาก เพราะคนเราต้องใช้เท้าในการเดินตลอดเวลา โดยปัญหาเท้าที่พบบ่อยได้แก่
-   แผลเรื้อรังที่เท้า โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีโอกาสเกิดแผลได้ง่าย ซึ่งถ้าลุกลามอาจจะนำไปสู่การตัดเท้าได้
-   เท้าผิดรูป ทั้งเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากอุบุติเหตุ จากความเสื่อมของเอ็นและข้อต่อในเท้า ทำให้มีนิ้วเท้าเกผิดรูป
-   เท้าแบนหรือเท้าโก่งผิดปกติ ทำให้ปวดฝ่าเท้าและข้อเท้าได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
-   ตาปลา เป็นหนังแข็งบริเวณฝ่าเท้า เกิดจากการลงน้ำหนักผิดปกติที่เท้าทำให้มีอาการเจ็บเท้าและนำไปสู่การเป็นแผล
    ที่เท้าได้
-   ปวดเรื้อรังที่ฝ่าเท้า ตำแหน่งที่พบบ่อยคือ ส้นเท้าและปุ่มหัวกระดูกนิ้วเท้าด้านหน้า

การรักษาปัญหาเท้ามีหลายวิธี เช่น การกินยา ฉีดยา กายภาพบำบัด การทำแผล การขูดตาปลา ฯลฯ
แต่ยังมีผู้ป่วยบางรายที่อาการยังไม่ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นซ้ำ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะยังไม่ได้มีการปรับการลงน้ำหนักที่เท้า
ทำให้อาการกลับมาเป็นซ้ำ แผลไม่หายขาด

พญ.รมณัฏฐ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีวิธีการรักษาใหม่ คือ การทำรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้าพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อแก้
ปัญหาต่างๆที่เท้า ปรับการลงน้ำหนักไม่ให้ไปกดจุดที่มีปัญหา ทำให้อาการปวดลดลง แผลมีโอกาสหายเพิ่มขึ้น และใน
กรณีที่มีเท้าแบน เท้าผิดรูป รองเท้าจะลดอาการปวดและช่วยชะลอไม่ให้เท้าผิดรูปมากขึ้น

ขั้นตอนในการทำจะมีการพิมพ์เท้าและทำหุ่นเท้าของผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นมาแล้วจึงนำหุ่นเท้านั้นมาทำรองเท้าและแผ่น
รองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล โดยปรับแต่งให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย

ปัจจุบัน รพ.หัวเฉียว ได้เห็นความสำคัญของปัญหาเท้า จึงได้เปิด คลินิกรักษ์เท้า ( foot clinic )
เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับเท้า และมีบริการตัดรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล
เหมาะสำหรับผู้ที่มีแผลที่เท้า ปวดเท้าเรื้อรัง มีตาปลา เท้าแบน เท้าผิดรูปซึ่งไม่สามารถใช้รองเท้าทั่วไปได้

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้สอบถามที่ คลินิกรักษ์เท้า แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
รพ.หัวเฉียว  โทร 0-2223-1351 ต่อ 3310  ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน