บทความเพื่อสุขภาพ: ทำศัลยกรรมตกแต่งดีไหม?

บางคนเกิดมารูปร่างดีหน้าตาสวย แต่จิตใจไม่ดี ขี้อิจฉา ใจร้อน
อีกคนหนึ่งหน้าตาไม่ดี หุ่นไม่ดี แต่ใจบุญสุนทาน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อัธยาศัยไมตรีดี
ส่วนอีกคนหนึ่งหน้าตาไม่ดี แต่หุ่นดี  จิตใจรักเด็ก คบคนง่าย ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง มนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งบางครั้งจะพบว่า
คนที่มีจุดบกพร่องเรื่องร่างกาย (รูปร่าง) ก็จะมีผลต่อจิตใจ ขณะเดียวกันคนที่มีข้อบกพร่องทางจิตใจ ก็จะมีผลต่อ
ร่างกาย และจะสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกของคนคนนั้น

คนที่หน้าตาไม่ดี หุ่นไม่สวย จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง บางคนเพิ่งอกหัก
(มีปัญหาทางจิตใจ) อาจจะประชดด้วยการกินไม่ยั้ง จนทำให้รูปร่างอ้วน ดังนั้นจึงการคิดที่จะแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ
เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายและบุคลิกภาพการพัฒนาทางร่างกายจึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบหนึ่งการที่มี
บุคลิกภาพดีช่วยให้งานสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งแล้ว คนที่มีจุดบกพร่องทางร่างกายจึงต้องเสริมสร้างส่วนนี้ขึ้น
เพื่อช่วยให้งานและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น

ศัลยกรรมตกแต่งจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการพัฒนาร่างกาย และทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะฉะนั้นศัลยกรรมตกแต่ง
ทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านการงานได้ จากประสบการณ์จะพบได้บ่อยๆ  ว่านิสิตและนักศึกษา ที่ใกล้จะจบ
การศึกษามักจะมีวิธีเรียมตัวเองเพื่อพร้อมที่จะไปฝึกงานหรือสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานโดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ต่างๆ เช่น การเสริมจมูก การทำตาสองชั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพบปะผู้คน  ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้องที่จะนำ
ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

การเสริมจมูกปัจจุบันสามารถจะอยู่ได้ตลอดไป ไม่มีอายุการใช้งาน แต่การผ่าตัดอย่างอื่นๆ เช่น การทำตาสองชั้น
ควรจะอยู่ได้ประมาณ 10 ปี ก็จะเริ่มมีการหย่อยยานของผิวหนังลงมา ก็จะมาพบแพทย์เพื่อเก็บอีกครั้งเพื่อความ
สวยงาม แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่งไม่สามารถจะฝืน
ธรรมชาติได้ เช่น การดึงหน้า

การดึงแต่ละครั้งแม้จะทำให้ดูเยาว์วัยขึ้น 10 - 15 ปี ก็ไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ส่วนจะอยู่ได้นานแค่ไหนนั้น
ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากผ่าตัดดึงหน้าแล้ว คนไข้ดูแลตัวเองดีแค่ไหน ถ้าทะนุถนอมผิวหน้า เช่น ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง
การดึงหน้าแต่ละครั้งก็ควรจะอยู่ได้อย่างน้อย 10 ปี แต่ถ้าไม่ทะนุถนอม เพียง 3 - 4 ปี ผิวหน้าก็จะเริ่มหย่อนยาน
และต้องดึงหน้าใหม่

โดยสรุปแล้วการทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปัจจุบันประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยในสมัย
ก่อน  อาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดสมัยก่อนค่อนข้างยุ่งยาก
แต่ปัจจุบันนี้การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งได้พัฒนาขึ้นมากจนดูเป็นเรื่องง่ายเมื่ออยู่ในมือของ “ผู้ชำนาญ”

เราจะพบตัวอย่างที่เสียใจกับการทำศัลยกรรมตกแต่งที่อยู่ในมือของ “ผู้ไม่ชำนาญ” ที่ไปทำตามคลินิก ตามคำ
โฆษณา หรือคนแนะนำไป แล้วก็ไปพบกับผู้ไม่ชำนาญที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านนี้โดยตรง เพียงแค่เข้าฝึกอบรม
ครั้งสองครั้งก็มาเปิด “คลินิกศัลยกรรมเสริมสวย” การฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่งใช้เวลา 3 เดือนเต็ม  มีการสอบ
เพื่อวัดความรู้ ความสามารถ แล้วออกใบรับรองเรียกว่า “วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง”  เพราะฉะนั้นจะทำศัลยกรรม
ตกแต่งต้องพิจารณาให้ดีจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับ

................................................................................................................................................................
นพ.วรณฐ   อนุรักษ์  ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน