บทความเพื่อสุขภาพ: เบาหวาน ภัยร้ายแอบแฝงที่ป้องกันได้


โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสุขภาพมักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ เนื่องจากคนไทยป่วยด้วยโรคนี้มากเป็นอันดับต้นๆ
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นการสำรวจดูว่าคุณอยู่ในข่ายเสี่ยงโรคเบาหวานหรือไม่พร้อมๆ กับทำความเข้าใจ
โรคเบาหวาน จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆ คน

โดยที่โรคเบาหวาน เกิดจากการที่ตับอ่อนสร้าง “ฮอร์โมนอินซูลิน” ได้น้อย หรือ  ไม่ได้เลย ฮอร์โมนชนิดนี้มีหน้าที่
คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน  เมื่ออินซูลินในร่างกายไม่พอ น้ำตาลก็ไม่ถูกนำไปใช้
ทำให้เกิดการคั่งของน้ำตาลในเลือดและอวัยวะต่างๆ  เมื่อน้ำตาลคั่งในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาในปัสสาวะ
ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก เนื่องจากน้ำตาลที่ออกมาทางไตจะดึง
เอาน้ำจากเลือดออกมาด้วย จึงทำให้มีปัสสาวะมากกว่าปกติ และด้วยความที่ผู้ป่วยไม่สามารถนำน้ำตาล
มาเผาผลาญเป็นพลังงาน จึงหันมาเผาผลาญกล้ามเนื้อและไขมันแทน ทำให้ร่างกายซูบผอม กล้ามเนื้อฝ่อลีบ
นอกจากนี้การมีน้ำตาลคั่งอยู่ในอวัยวะต่างๆ จึงทำให้อวัยวะต่างๆ เกิดความผิดปกติ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ ได้อีกด้วย

ประเภทของ โรคเบาหวาน

เบาหวานมี 4 ชนิด ซึ่งทั้ง 4 ชนิดนี้มีอาการ สาเหตุ ความรุนแรง และการรักษาต่างกัน ได้แก่
1. เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการขาดอินซูลินมักพบในเด็กและคนไข้มักมีรูปร่างผอม
2. เบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากการดื้ออินซูลินพบในผู้ใหญ่หรือในเด็กอ้วนและมีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานชนิดนี้
พบได้บ่อยที่สุดคือประมาณ 90% ของคนไข้เบาหวานทั้งหมด
3. เบาหวานชนิดที่ 3 เบาหวานในขณะตั้งครรภ์
4. เบาหวานชนิดที่ 4 เบาหวานชนิดอื่นๆที่อาจเกิดจาก การผ่าตัด ยาที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

ข้อแนะนำในการดูแลตัวเองของผู้ป่วย โรคเบาหวาน

1. ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
2. ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และควรงดเว้นอาหารที่มีความหวาน อาทิ น้ำอัดลม ขนมหวาน เหล้าเบียร์
รวมถึงอาหารพวกแป้ง เช่น ข้าว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว เผือก มัน และเพิ่มการกินอาหารพวกโปรตีน เนื้อแดง ไข่ นม
ถั่วต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดให้มากขึ้น
3. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ และเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
4. หมั่นดูแลรักษาเท้าเป็นพิเศษ ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลหรือการอักเสบ
5. ตรวจหาเบาหวานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 2 ปี ถ้าพบว่าผิดปกติควรตรวจเบาหวานแฝงโดยการดื่มน้ำตาลเข้มข้น
ยืนยันอีกครั้ง
6. อย่าซื้อยาชุดกินเอง
7. ผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นเบาหวาน ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรตรวจเช็คปัสสาวะหรือเลือดเป็นครั้งคราว
เพราะหากพบเป็นเบาหวานในระยะเริ่มแรก จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้  ซึ่งข้อควรระวังของโรคเบาหวาน
คือเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาด และเป็นโรคทางพันธุกรรม โดยที่สิ่งแวดล้อม วิธีการดำเนินชีวิต การรับประทานอาหาร
การออกกำลังกาย ก็มีส่วนสำคัญต่อการเกิดเบาหวานด้วย  ดังนั้นถึงแม้โรคเบาหวานจะเป็นโรคที่น่ากลัว แต่หากเรา
รู้จักการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีก็จะช่วยให้สามารถควบคุมอาการของโรคไม่ให้รุนแรงจนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้


  ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน