กิจกรรมเพื่อสังคม : โครงการธรรมรักษา.. รักษาใจยามเจ็บป่วย

  

 

โครงการธรรมรักษา.. รักษาใจยามเจ็บป่วย

เมื่อกายป่วย ใจจะป่วยด้วยเสมอ
 ดังนั้นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  รวมถึงครอบครัว จะเกิดความกังวล  ความกลัว
อันนำซึ่งความเครียด  เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจและไปซ้ำเติมการเจ็บป่วยของร่างกาย

โครงการธรรมรักษาฯ  จึงเป็นโครงการที่ต้องการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้มีกำลังใจและพร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นในชีวิตได้อย่างสงบสุข  กิจกรรมของโครงการธรรมรักษา  มีหลากหลายรูปแบบ  อาทิ

  • การจัดธรรมะข้างเตียง ด้วยการนิมนต์พระภิกษุมาสนทนาธรรม  ทำบุญตักบาตร  การปฏิบัติธรรม
  • กิจกรรมศิลปะบำบัด  เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ป่วยได้แสดงและเปิดความรู้สึกของตน  อันนำไปสู่การเยียวยารักษา
  • กิจกรรมเย็บปักถักร้อย  โดยฝีมือของผู้ป่วย  เช่น  หมวกถัก  ผ้าพันคอถัก  มีการนำไปมอบให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆในโรงพยาบาล
  • กิจกรรมจิตอาสา  “เพื่อนช่วยเพื่อน”  ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและไม่หมกมุ่นอยู่กับอาการป่วยของตนเอง

 


  ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน