กิจกรรมเพื่อสังคม : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว


   

   

   

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว
จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ไปให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในชุมชน  ทั้งในกรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด


ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน