มารู้จักไข้หวัดใหญ่กัน..

   ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า influenza virus ที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะลามไปยังปอด ผู้ป่วย
   จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
   พบได้ในคนทุกวัย...โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ

   ในเด็กควรจะปรึกษาแพทย์เมื่อ
   • มีไข้สูง และให้ยาลดไข้แล้วไข้ยังสูงเกิน 38.5 องศา
   • หายใจหอบ หรือหายใจลำบาก
   • มีอาการมากกว่า 7 วัน
   • ผิวมีสีม่วง
   • ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน
   • ซึมลง ไม่เล่นตามปกติ
   • เมื่อไข้ลดลง แต่เด็กยังมีอาการหายใจหอบ
   • เจ็บหรือแน่นหน้าอก

   การป้องกัน
   • ล้างมือบ่อยๆ และให้ถูกวิธี
   • หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปากหรือขยี้ตา
   • อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
   • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เมื่อเวลาเจ็บป่วย
   • ให้นอนพักอยู่ที่บ้าน
   • เมื่อไอหรือจามให้ใช้ผ้าปิดปากและจมูก

   การป้องกันที่ดีคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
   ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยฉีดที่แขนปีละ 1 ครั้ง หลังฉีด 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจึงจะสูงพอป้องกันการติดเชื้อ       ซึ่งสามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการขาดเรียนใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
   • สมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
   • เด็กนักเรียนที่อยู่รวมกัน
   • ผู้ที่จะไปเที่ยวยังแหล่งระบาดของไข้หวัดใหญ่
   • หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 3 เดือนที่อยู่ในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่
   • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
   • ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ
   • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
   • ผู้ป่วยโรคเอดส์
   • ผู้ที่อาศัยในสถานรับเลี้ยงคนชรา
   • ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนก
   • คลินิกอายุรกรรม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3460 , 3463
   • คลินิกเด็ก โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3208 , 3270


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน